آدرس: تهران، بزرگراه ستاری شمال، نبش بلوار فردوس شرق، پلاک ۴۴۰، ساختمان سینا، طبقه ۳
۰۲۱ ۴۶۱۰۰۹۸۰-۹ info@srpt.ir
۰۸ تير ۱۴۰۰

شرکت سینا ریل پارس با حضور فعّال در فرایند ارزیابی «پنجمین دوره جایزه تعالی و پیشرفت» موفق به دریافت «تقدیرنامه یک ستاره از مرکز تعالی و پیشرفت» گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت سینا ریل پارس، پیش از این با پیگیری های صورت گرفته جایزه ملّی «سطح تعهد به تعالی» از چهارمین همایش ملّی تعالی سازمانی در سال ۱۳۹۸ دریافت شده بود که با تداوم توفیقات، دستیابی مجموعه به "تقدیرنامه یک ستاره"  در «پنجمین دوره فرآیند جایزه تعالی و پیشرفت» نیز با استقرار الگوی تعالی سازمانی، تدوین و تحقق برنامه های بهبود، تشکیل تیم های تخصصی متعدد و نهایتاً حضور مؤثر در ارزیابی های مربوطه با کسب امتیازات قابل توجه، حاصل گردید.