آدرس: تهران، بزرگراه ستاری شمال، نبش بلوار فردوس شرق، پلاک ۴۴۰، ساختمان سینا، طبقه ۳
۰۲۱ ۴۶۱۰۰۹۸۰-۹ info@srpt.ir
۰۵ بهمن ۱۳۹۹

شرکت سینا ریل پارس در راستای توسعه بازار خود و ورود به حوزه بازارهای حمل بین المللی، نسبت به جذب و حمل محموله فرامرزی اقدام نموده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت حمل و نقل سینا ریل پارس، این محموله که مشتمل بر میلگردهای ساختمانی است به منظور کمک به بازسازی کشور سوریه بالاخص ساخت مسکن جوانان به 30 شهرستان سوریه خصوصاً دمشق و از طریق خطوط ریلی ترکیه به مقصد بنادر اسکندرون و مرسین و سپس به داخل خاک سوریه حمل خواهد شد.
این نخستین باری است که از ابتدای تأسیس شرکت سینا ریل پارس ناوگان این شرکت در راستای عمل به وظایف حاکمیتی برون مرزی و در خدمت صادرات کشور قرار میگیرد.