آدرس: تهران، بزرگراه ستاری شمال، نبش بلوار فردوس شرق، پلاک ۴۴۰، ساختمان سینا، طبقه ۳
۰۲۱ ۴۶۱۰۰۹۸۰-۹ info@srpt.ir
۲۳ شهریور ۱۳۹۹

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حمل و نقل سینا ریل پارس برای سال مالی 1398 در تاریخ 22/06/1399 با حضور سهامداران شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سیناریل پارس در این مجمع، صورت های مالی سال ۱۳۹۸ با رشد درآمد ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین برنامه و بودجه سال ۱۳۹۹ شرکت مورد تصویب قرار گرفت .
لازم به ذکر است اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت نیز در مورد سال مالی ۱۳۹۸ اظهارنظر مطلوب بوده است.