آدرس: تهران، بزرگراه ستاری شمال، نبش بلوار فردوس شرق، پلاک ۴۴۰، ساختمان سینا، طبقه ۴
۰۲۱ ۴۶۱۰۰۹۸۰-۹ info@srpt.ir
۰۳ تير ۱۳۹۹

شرکت سینا ریل پارس، رکورد تاریخ حمل خود را در خرداد ماه ارتقا داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سیناریل پارس، با مجموعه اقدامات صورت گرفته در ستاد و صف شرکت و تلاش های شبانه روزی کارکنان، شرکت سینا ریل پارس توانست در خرداد ماه سال جاری مجدداً رکوردهای مربوط به شاخص حمل و درآمد ماهانه شرکت را ارتقای قابل توجهی ببخشد.
امید است در آینده نیز شاهد تداوم این توفیقات در شرکت سینا ریل پارس باشیم.