آدرس: تهران، بزرگراه ستاری شمال، نبش بلوار فردوس شرق، پلاک ۴۴۰، ساختمان سینا، طبقه ۳
۰۲۱ ۴۶۱۰۰۹۸۰-۹ info@srpt.ir
۰۴ خرداد ۱۳۹۸

این شرکت با مالکیت 359 دستگاه واگن مخزن دار حمل مایعات سبک و با عقد قراردادهای مستقیم با شرکت های بزرگ همانند شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران، نفت بهران، نفت پارس و ... توانسته است نقش مؤثری را در حمل ریلی محموله های گازوییل، مازوت، اکستراکت و روغن پایه کشور ایران ایفاء کند.