آدرس: تهران، بزرگراه ستاری شمال، نبش بلوار فردوس شرق، پلاک ۴۴۰، ساختمان سینا، طبقه ۴
۰۲۱ ۴۶۱۰۰۹۸۰-۹ info@srpt.ir
۱۹ آبان ۱۳۹۴

عنوان شرکت

تعداد سهام

ارزش هر سهم
( ریال )

مبلغ سهام ( ریال )

شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان

51,000,000

1,000

51,000,000,000

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

48,999,999

1,000

48,999,999,000

شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان

1

1,000

1,000

جمع کل

100,000,000

1,000

100,000,000,000