آدرس: تهران، بزرگراه ستاری شمال، نبش بلوار فردوس شرق، پلاک ۴۴۰، ساختمان سینا، طبقه ۴
۰۲۱ ۴۶۱۰۰۹۸۰-۹ info@srpt.ir
۲۵ مهر ۱۳۹۵

  1. جناب آقای حامد نوروزی، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
  2. جناب آقای احسان افضلی، رئیس هیأت مدیره
  3. جناب آقای ساسان نظرپناه، نایب رئیس هیأت مدیره