آدرس: تهران، بزرگراه ستاری شمال، نبش بلوار فردوس شرق، پلاک ۴۴۰، ساختمان سینا، طبقه ۳
۰۲۱ ۴۶۱۰۰۹۸۰-۹ info@srpt.ir
۲۵ مهر ۱۳۹۵

1- آقای ناصر کرمی، رئیس هیأت مدیره

2- آقای حامد نوروزی، مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره 

3- آقای مجید حسنی، عضو هیأت مدیره