آدرس: تهران، بزرگراه ستاری شمال، نبش بلوار فردوس شرق، پلاک ۴۴۰، ساختمان سینا، طبقه ۳
۰۲۱ ۴۶۱۰۰۹۸۰-۹ info@srpt.ir
۱۹ مرداد ۱۳۹۳

چشم‌انداز شرکت حمل و نقل سیناریل پارس در افق 1410:

"یکی از سه شرکت برتر بازار حمل‌و‌نقل بار ریلی کشور با ارتقای ظرفیت حمل بار داخلی و بین‌المللی از طریق توسعه و هوشمندسازی خدمات در منطقه"