آدرس: تهران، بزرگراه ستاری شمال، نبش بلوار فردوس شرق، پلاک ۴۴۰، ساختمان سینا، طبقه ۳
۰۲۱ ۴۶۱۰۰۹۸۰-۹ info@srpt.ir
۲۶ مهر ۱۳۹۳

ماموریت شرکت حمل و نقل سیناریل پارس:

ارائه خدمات حمل‌و‌نقل بارهای متنوع داخلی و بین‌المللی در صنعت سبز ریلی با توسعه ناوگان، بهره‌وری بکارگیری سرمایه انسانی متخصص و جوان به‌منظور خلق ارزش برای ذی‌نفعان