آدرس: تهران، بزرگراه ستاری شمال، نبش بلوار فردوس شرق، پلاک ۴۴۰، ساختمان سینا، طبقه ۴
۰۲۱ ۴۶۱۰۰۹۸۰-۹ info@srpt.ir
۲۶ مهر ۱۳۹۳

بيانيه مأموريت شرکت

 

شرکت سينا ريل پارس، حرکت در جهت تحقق موارد زير را مهمترين مأموريت خود مي داند:

  •   عملکرد حمل زميني محموله‏ هاي تجاري شرکت‏ هاي گروه بنياد را ارتقا دهد.
  •     تمرکز اصلي خدمات شرکت در بازار خدمات حمل ريلي در پرترددترين مسيرهاي باري ريلي کشور قرار دارد.
  •     ارزش‏هاي بنيادي شرکت براساس حل مسائل غيرقابل پيش‏بيني مشتريان و افزايش رضايت بصورت مستمر
  •     كمك به بالندگي و توسعه صنعت حمل بار ريلي در كشور
  •    افزايش درآمدزايي و سودآوري پايدار مجموعه همراه با تأمين منافع ذينفعان.