آدرس: تهران، بزرگراه ستاری شمال، نبش بلوار فردوس شرق، پلاک ۴۴۰، ساختمان سینا، طبقه ۴
۰۲۱ ۴۶۱۰۰۹۸۰-۹ info@srpt.ir
۰۳ آبان ۱۳۹۸

شرکت حمل و نقل سینا ریل پارس در حال حاضر تنها مالک واگنهای حمل مواد شیمیایی در کشور است. این شرکت با آماده به سرویس داشتن بیش از تعداد ۵۰ دستگاه واگن مخصوص حمل مواد شیمیایی در حال حاضر سود کاستیک مورد نیاز مشتریان خود در کشور را حمل میکند. در همین راستا شرکت سینا ریل پارس با هدف افزایش سهم خود از بازار حمل محمولات مذکور، اقدام به احیا و به کارگیری تعداد ۱۰ دستگاه واگن دیگر از نوع فوق نموده و بدین ترتیب و با تداوم روند موجود امیدوار است سهم خود را از بازار حمل ریلی محمولات سودی و اسیدی در سطح کشور بواسطه ناوگان منحصر بفرد خود قریب به ۲۰ درصد افزایش دهد.