چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
صفحه اصلی / آرشیو

نقش مديريت دانش ضمني در خلاقيت و نوآوري

عصر حاضر، عصر تحولات و تغييرات شگرف درفناوريهاست. عصري كه ساختار فكري آن آكنده از عمق بخشيدن به اطلاعات و توجه به مشاركت نيروي انســـاني خلاق و دانش گرا به جاي نيروي انساني عملكردي است. ادامه »