چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
صفحه اصلی / آرشیو

جهاد دانشگاهی، حمل و نقل ریلی و مترو

با توجه به اینكه حمل و نقل مسئله بسیار مهمی هم در زندگی و هم در صنعت است و نیاز به فناوری های مختلف دارد، جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد دانش محور، فعالیت در صنعت حمل و نقل - بصورت ویژه حوزه حمل و نقل ریلی- را دستور كار خود گمارده است. ادامه »

نقش مديريت دانش ضمني در خلاقيت و نوآوري

عصر حاضر، عصر تحولات و تغييرات شگرف درفناوريهاست. عصري كه ساختار فكري آن آكنده از عمق بخشيدن به اطلاعات و توجه به مشاركت نيروي انســـاني خلاق و دانش گرا به جاي نيروي انساني عملكردي است. ادامه »