دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

شرکت حمل و نقل سیناریل پارس موفق به اخذ گزارش حسابرسی مطلوب برای سال مالی 1397 شد.

مجمع عمومی سالیانه شرکت حمل و نقل سیناریل پارس در تاریخ 1398/04/29 با حضور نمایندگان صاحبان سهام شرکت برگزار گردید


شرکت حمل و نقل سیناریل پارس موفق به اخذ گزارش حسابرسی مطلوب برای سال مالی 1397 شد.

در این جلسه گزارش مطلوب حسابرس و بازرس قانونی در مورد صورتهای مالی و عملکرد شرکت برای دوره مالی منتهی به 1397/12/29 ارائه و در نهایت عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی یاد شده که منجر به رشد حدود 25 درصدی درآمد حاصل از ارائه خدمات نسبت به سال گذشته گردیده است مورد تقدیر و تشکر اعضاء مجمع عمومی سالیانه قرار گرفت.

لازم به ذکر است که شرکت سیناریل پارس برای سومین سال متوالی موفق به اخذ گزارش مطلوب حسابرسی گردیده است.

تاریخ خبر: ۰۶ مرداد ۱۳۹۸