یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

بازدید معاون محترم وزیر و مدیرعامل محترم شرکت راه آهن به همراه قائم مقام و معاونین محترم از غرفه شرکت سیناریل پارس

معاون محترم وزیر و مدیرعامل محترم شرکت راه آهن جمهوری اسلامی به همراه قائم مقام و معاونین محترم در سومین روز از نمایشگاه بین اللمللی حمل و نقل ریلی از غرفه شرکت سیناریل پارس بازدید نموند.


بازدید معاون محترم وزیر و مدیرعامل محترم شرکت راه آهن به همراه قائم مقام و معاونین محترم از غرفه شرکت سیناریل پارس

 

ایشان در پایان بازید ضمن ابزاز امیدواری به خلق آینده ای روشن در شرکت توسط جوانان متخصص و متعهد پیشرفت روز افزون را امری قابل تحقق برای شرکت سیناریل توصیف کردند.

تاریخ خبر: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸