چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

ورود شرکت سیناریل پارس به بازار حمل ریلی روغن خوراکی

شرکت حمل و نقل سیناریل پارس بازار جدیدی از حمل روغن خوراکی را به خود اختصاص داده است.


ورود شرکت سیناریل پارس به بازار حمل ریلی روغن خوراکی

به گزارش روابط عمومی شرکت سیناریل پارس، این پروژه حمل از مبادی و بنادر مختلف کشور به مقصد ایستگاه راه آهن ری با هدف ایجاد سبدی از خدمات حمل محمولات و نقش آفرینی در تأمین نیازهای اساسی هموطنان عزیز آغاز و اجرایی گردیده است. از این رو شرکت امیدوار است در جهت افزایش سهم بازار خود گام بردارد.

تاریخ خبر: ۲۶ آذر ۱۳۹۷