چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

توسعه ناوگان شرکت حمل و نقل سیناریل پارس در خدمت هم افزایی بیشتر در بنیاد مستضعفان

20 دستگاه از واگن های لبه بلند تولیدی از طرح خرید یکصد دستگاه واگن لبه بلند پس از اخذ مجوزهای لازم وارد چرخه حمل مواد معدنی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش گردید.


توسعه ناوگان شرکت حمل و نقل سیناریل پارس در خدمت هم افزایی بیشتر در بنیاد مستضعفان

به گزارش روابط عمومی شرکت حمل و نقل سیناریل پارس، دومین و سومین پارت(مجموعاً بیست دستگاه) از واگن های لبه بلند تولیدی توسط کنسرسیوم شرکت های واگن پارس-آروین تبریز از طرح خرید یکصد دستگاه واگن لبه بلند پس از اخذ مجوزهای لازم وارد چرخه حمل مواد معدنی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش گردید.

با ورود این تعداد واگن به فرآیند حمل ونقل مواد معدنی برای شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، تمام واگن های لبه بلند شرکت جمعاً به تعداد 161 دستگاه واگن در حمل و نقل مواد معدنی در گروه بنیاد بکار گرفته شده اند و 30 درصد فاز اول پروژه توسعه ناوگان شرکت محقق گردیده است.

خاطر نشان می سازد مطابق با افق چشم انداز توسعه واگنهای شرکت، می­بایست تا سال 1400 یکهزار دستگاه واگن لبه بلند به شرکت افزوده شود.

تاریخ خبر: ۲۷ آبان ۱۳۹۷