چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

10 دستگاه واگن نو باری لبه بلند تحویل شرکت سیناریل پارس شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سینا ریل پارس، اولین سری از واگن های پروژه خرید 100 دستگاه واگن لبه بلند از کنسرسیوم شرکت های واگن پارس و آروین تبریز که قرارداد آن در ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته منعقد و مبادله شد، در تاریخ 16/5/97 و قریب به دوماه زودتر از موعد مقرر، تحویل شرکت سیناریل پارس گردید.


10 دستگاه واگن نو باری لبه بلند تحویل شرکت سیناریل پارس شد.

همچنین پروژه خرید و توسعه یکصد دستگاه واگن فوق تا پایان سال انجام و همه 100 دستگاه واگن مورد نظر تحویل شرکت می شوند که همین امر موجب توسعه فعالیت شرکت سیناریل پارس در حوزه حمل و نقل مواد معدنی خواهد شد.

با تکمیل مراحل اخذ مجوزات لازم از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بزودی واگن های تحویل شده وارد سیر می شوند.

تاریخ خبر: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷