چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

اسناد مناقصه خرید سیستم های گرمایشی (استیم کوئل) و نصب آن بر روی واگن های مخزن دار سری 546 هزاریاسناد و مدارک مناقصه خرید سیستم های گرمایشی (استیم کوئل) و نصب آن بر روی واگن های مخزن دار سری 546 هزاری را می توانید از لینک زیر دانلود کنید:

http://cdn.persiangig.com/preview/Ro76bODGuN/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85%20%DA%A9%D9%88%D8%A6%D9%84.pdf

تاریخ خبر: ۱۶ خرداد ۱۳۹۶