یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

حضور شرکت حمل و نقل سیناریل پارس در پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته


حضور شرکت حمل و نقل سیناریل پارس در پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته

به گزارش روابط عمومی سیناریل، شرکت سیناریل پارس وابسته به هلدینگ سیاحتی و حمل و نقل پارسیان در پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته در نمایشگاه بین المللی تهران، از روز دوشنبه مورخ 25 لغایت28 اردیبهشت 1396 به مدت چهار روز حضور فعال خواهد دارد.

بدینوسیله شرکت سیناریل پارس از تمام مدیران و کارشناسان علاقمند به حوزه حمل و نقل ریلی برای بازدید از غرفه این شرکت واقع در نمایشگاه بین المللی تهران، سالن  11-10 غرفه 14 دعوت به عمل می آورد.

تاریخ خبر: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶