یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

بازدید مدیرعامل جدید هلدینگ سیاحتی و حمل و نقل پارسیان از شرکت سیناریل پارس

به گزارش روابط عمومی سیناریل پارس؛ روز چهارشنبه مورخ 1395.10.15 جناب آقای پور اکبریان به همراه هیات همراه از شرکت سیناریل بازدید نمودند.


بازدید مدیرعامل جدید هلدینگ سیاحتی و حمل و نقل پارسیان از شرکت سیناریل پارس

به گزارش روابط عمومی سیناریل پارس؛ روز چهارشنبه مورخ 1395.10.15 جناب آقای پور اکبریان به همراه هیات همراه از شرکت سیناریل بازدید نمودند. در طی این بازدید، جلسه ی نشست جناب آقای پور اکبریان با مدیرعامل و هیات مدیره شرکت سیناریل برگزار گردید. پس از این جلسه وی از شرکت بازدید و با پرسنل این شرکت گفتگو و دیدار نمودند.

 

تاریخ خبر: ۱۸ دى ۱۳۹۵