چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

آگهی فراخوان انتخاب شرکت خدمات مشاوره مطالعات امکان سنجی

انتخاب شرکت خدمات مشاوره مطالعات امکان سنجی


آگهی فراخوان انتخاب شرکت خدمات مشاوره مطالعات امکان سنجی

تذکر: متقاضیان محترم حضور در فراخوان می بایست پس از دریافت اسناد فراخوان از وب سایت، مشخصات خود را شامل نام شرکت، نام مسئول پیگیری و شماره تلفن جهت دریافت آخرین تغییرات و اطلاعیه ها، به نشانی پست الکترونیک info@srpt.ir ارسال نمایند.

لازم به ذکر است آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شرکت سیناریل پارس ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1395/10/13 می باشد.

 

تاریخ خبر: ۲۹ آذر ۱۳۹۵