چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

سهامداران

سهامدارانعنوان شرکت

تعداد سهام

ارزش هر سهم
( ریال )

مبلغ سهام ( ریال )

شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان

51,000,000

1,000

51,000,000,000

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

48,999,999

1,000

48,999,999,000

شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان

1

1,000

1,000

جمع کل

100,000,000

1,000

100,000,000,000

 
تاریخ خبر: ۱۹ آبان ۱۳۹۴