یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

دریافت نظرات و سنجش رضایتمندی مشتریان سیناریل پارس

شرکت سیناریل پارس با رویکرد مشتری مداری، جهت بهبود خدمات به مشتریان، اقدام به دریافت نظرات و پایش میزان رضایتمندی مشتریان خود از طریق پرسشنامه، می نماید.


دریافت نظرات و سنجش رضایتمندی مشتریان سیناریل پارس

لطفا جهت ارائه نظرات سازنده خود فایل ذیل را دریافت و پس از تکمیل از طریق پست الکترونیکی شرکت  info@srpt.ir ارسال نمایید.

دانلود پرسشنامه سنجش رضایتمندی مشتریان

تاریخ خبر: ۱۳ آبان ۱۳۹۴