چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

ماموریتبيانيه مأموريت شرکت

 

شرکت سينا ريل پارس، حرکت در جهت تحقق موارد زير را مهمترين مأموريت خود مي داند:

 

  •   عملکرد حمل زميني محموله‏ هاي تجاري شرکت‏ هاي گروه بنياد را ارتقا دهد.
  •     تمرکز اصلي خدمات شرکت در بازار خدمات حمل ريلي در پرترددترين مسيرهاي باري ريلي کشور قرار دارد.
  •     ارزش‏هاي بنيادي شرکت براساس حل مسائل غيرقابل پيش‏بيني مشتريان و افزايش رضايت بصورت مستمر
  •     كمك به بالندگي و توسعه صنعت حمل بار ريلي در كشور
  •  افزايش درآمدزايي و سودآوري پايدار مجموعه همراه با تأمين منافع ذينفعان.
تاریخ خبر: ۲۶ مهر ۱۳۹۳